15- C.MAJOR Anys 30 a la dreta Pare dels Fonolls Josep .Salv.Jaume1611088206376