5.- VINYES DE CUBELLES (COSTAT RIERA) 1995 B1611088206379